SAN REMIGIO HYMN (HAMILI NA PARAISO)

Hamili nga Paraiso

by: Emmanuel P Villamor

 

                 I

O hamili nga paraiso,

Sa amihanang bahin sa Sugbo,

Nag-ubay sa buhong nga kadagatan,

Adunay labing taas nga lapyahan

Sa mga dumoduong gihugupan,

Gikahinaman, gikawilihan.

Ang imong katahum ug kamalinawon

Sa kasing-kasing pangandoyon.

 

                  II

Tulukibon ug adunahan

Ang nabutyag mo nga kasaysayan.

Nalakip sa una nga gidan-agan

Sa kahayag sa sayong buhilaman.

Sa tukmang panahon gibunyagan

Nakadawat sa halangdong ngalan

Gikan sa matuod nga gibalaan

Sa Kristohanong tinuohan.

 

                  Ref:

San Remigio, lungsod nga minahal

May banikanhong kahayahay

Sa mga kasakit mohupay

Sa imong kabukiran, ngadto sa kabaybayonan

Adunay panginabuhi-an ang imong katawhan.

Paningkamotan ang malungtarong kaugmaran

Ang kalikopan mo, hugot nga panalipdan

Tanan ihalad alang kanimo,

O hamiling paraiso. O San R e m i g i o.

Duration: 2:35

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 About San Remigio
 History of San Remigio
 Geography
 Facts and Figures
 San Remigio Map
 Vision and Mission Statement
 Barangays
 Weather and Climate
 Health
 Downloadables
 Contact Us
© 2016 Municipality of San Remigio. All rights reserved.